foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Sociální oblast

Náhled
23.03.2017

Sociálně-právní ochrana dětí a prevence kriminality

(pdf, 202 kB) 

Náhled
20.03.2017

Na kyberkriminalitu cílí Tým pro mládež

(pdf, 301 kB) 

Náhled
21.04.2017

Volná kapacita azylových zařízení pro matky s dětmi vJMK

(pdf, 304 kB) 

03.02.2017

Vyhlášení termínu pro vstup do sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2018

03.02.2017

Podmínky pro žádost o vstup do Dočasné sítě sociálních služeb v JMK

28.11.2016

Individuální projekt "Popora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK II"

(pdf, 212 kB) 

27.09.2016

Aktualizovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2017 + Základní síť sociálních služeb v JMK pro rok 2017

Náhled
09.01.2017

Statistika náhradní rodinné péče k 31.12.2016

(pdf, 469 kB) 

Náhled
27.04.2017

Volná kapacita ZDVOP v JMK včetně Databáze ústavní výchovy

(pdf, 618 kB) 

29.06.2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Náhled
25.05.2016

Určitě si poradíte 2016

(docx, 663 kB) 

Náhled
01.02.2016

Schválení dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016-info

(docx, 14,1 kB) 

02.11.2015

Pomoc rodičům při řešení šikany dítěte

Náhled
22.10.2015

Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019

(pdf, 1.16 MB) 

Náhled
21.09.2015

Dopis poskytovatelům sociálních služeb k vyhlášení dotačního řízení

(pdf, 452 kB) 

Náhled
24.05.2016

Standardy kvality SPO - aktualizace ke dni 16.05.2016

(pdf, 778 kB) 

Náhled
27.07.2015

Dobrá praxe opatrovnictví - publikace MPSV

(pdf, 6.41 MB) 

Náhled
03.07.2015

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

(pdf, 1,00 MB) 

Náhled
15.05.2015

Dotace V růžovém sadu 028481 15 OSV 1

(pdf, 62,2 kB) 

Náhled
30.04.2015

Statistické údaje o sociální práci v JMK za rok 2014

(pdf, 253 kB) 

Náhled
11.03.2015

Adresář sociálních služeb v JMK 2015

(pdf, 1.10 MB)  

Náhled
24.05.2016

Informace pro klienty o naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

(pdf, 452 kB) 

Náhled
12.02.2015

Průvodce náhradní rodinnou péčí

(pdf, 324 kB) 

Náhled
03.02.2015

Zpráva o činnosti Týmu pro mládež

(pdf, 422 kB) 

Náhled
24.05.2016

Informace pro klienty o naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

(pdf, 452 kB) 

Náhled
29.12.2014

Střednědobý plán JMK 2015 - 2017

(pdf, 1,29 MB)  

Náhled
10.12.2014

Spolupráce škol a OSPOD

(pdf, 214 kB) 

Náhled
01.12.2014

Metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK - 2. vydání

(pdf., 600 kB) 

Náhled
11.11.2014

MPSV varuje před podvodnými poskytovali sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

(pdf, 136 kB) 

Náhled
22.10.2014

Informace k roli odpisů v hodnocení a k některým údajům v žádostech o dotaci

(doc, 399 kB) 

Náhled
21.04.2017

Seznam činností pověřených osob k výkonu SPO

(pdf, 345 kB) 

Náhled
24.09.2014

Pravidla dotačního řízení

(doc, 74.5kB) 

Náhled
24.09.2014

Stanovisko odboru sociálních věcí KrÚ JMK k podmínce spolufinacování pro služby odborného poradenství

(doc, 58.5 kB) 

Náhled
25.06.2014

Dodatek č.1 k Zásadám poskytování dotací pro víceleté období

(doc, 27 kB) 

23.06.2015

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

Náhled
07.01.2014

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB)