ZÚR JMK
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Sociální oblast

Náhled
25.05.2016

Určitě si poradíte 2016

(docx, 663 kB) 

11.04.2016

Vyhlášení termínu k podávání žádostí o zařazení sociálních služeb do podporované sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Dne 10. 3. 2016 byl Radou Jihomoravského kraje schválen dokument Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017. Na základě výše uvedeného vyhlašuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu JMK sběr žádostí o zařazení sociálních služeb do sítě Jihomoravského kraje pro rok 2017, a to v termínu 11. 3. - 4. 4. 2016.  

Náhled
01.02.2016

Schválení dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016-info

(docx, 14,1 kB) 

Náhled
18.01.2016

Statistika náhradní rodinné péče k 31.12.2015

(pdf, 476 kB) 

02.11.2015

Pomoc rodičům při řešení šikany dítěte

Náhled
22.10.2015

Koncepce rodinné politiky na období 2015-2019

(pdf, 1.16 MB) 

Náhled
13.10.2015

Akční plán 2016, včetně Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016

(pdf, 2,09 MB) Součástí dokumentu Akční plán 2016 je také Základní síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 rozšířená o rozvojové záměry sociálních služeb. Schváleno ZJMK dne 17. 9. 2015  

Náhled
21.09.2015

Dopis poskytovatelům sociálních služeb k vyhlášení dotačního řízení

(pdf, 452 kB) 

Náhled
30.05.2016

Volná kapacita ZDVOP v JMK včetně Databáze ústavní výchovy

(pdf, 629 kB) 

Náhled
24.05.2016

Standardy kvality SPO - aktualizace ke dni 16.05.2016

(pdf, 778 kB) 

Náhled
27.07.2015

Dobrá praxe opatrovnictví - publikace MPSV

(pdf, 6.41 MB) 

Náhled
03.07.2015

Pravidla řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

(pdf, 1,00 MB) 

Náhled
15.05.2015

Dotace V růžovém sadu 028481 15 OSV 1

(pdf, 62,2 kB) 

Náhled
30.04.2015

Statistické údaje o sociální práci v JMK za rok 2014

(pdf, 253 kB) 

Náhled
11.03.2015

Adresář sociálních služeb v JMK 2015

(pdf, 1.10 MB)  

Náhled
24.05.2016

Informace pro klienty o naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

(pdf, 452 kB) 

Náhled
12.02.2015

Průvodce náhradní rodinnou péčí

(pdf, 324 kB) 

Náhled
03.02.2015

Zpráva o činnosti Týmu pro mládež

(pdf, 422 kB) 

Náhled
24.05.2016

Informace pro klienty o naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

(pdf, 452 kB) 

Náhled
29.12.2014

Střednědobý plán JMK 2015 - 2017

(pdf, 1,29 MB)  

Náhled
10.12.2014

Spolupráce škol a OSPOD

(pdf, 214 kB) 

Náhled
01.12.2014

Metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK - 2. vydání

(pdf., 600 kB) 

Náhled
11.11.2014

MPSV varuje před podvodnými poskytovali sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

(pdf, 136 kB) 

Náhled
22.10.2014

Informace k roli odpisů v hodnocení a k některým údajům v žádostech o dotaci

(doc, 399 kB) 

Náhled
12.04.2016

Seznam činností pověřených osob k výkonu SPO

(pdf, 339 kB) 

Náhled
24.09.2014

Pravidla dotačního řízení

(doc, 74.5kB) 

Náhled
24.09.2014

Stanovisko odboru sociálních věcí KrÚ JMK k podmínce spolufinacování pro služby odborného poradenství

(doc, 58.5 kB) 

Náhled
25.06.2014

Dodatek č.1 k Zásadám poskytování dotací pro víceleté období

(doc, 27 kB) 

23.06.2015

Grantový projekt "Podpora sociálně-právní ochrany dětí na KrÚ JMK"

Náhled
07.01.2014

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB)