foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Územní plánování

Náhled
28.02.2014

Atlas krajiny České republiky

Náhled
09.02.2016

Geoportál územního plánování JMK

mapový portál odboru územního plánování a stavebního řádu Jihomoravského kraje /včetně účelové katastrální mapy s propojením do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí/ 

16.10.2012

Posuzování vlivů na životní prostředí