ZÚR JMK
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Životní prostředí

Náhled
17.03.2016

Metodický návod pro zpracování Plánu odpadového hospodářství obce

Náhled
17.05.2016

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

04.03.2016

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

Náhled
20.05.2015

K problematice chrousta maďalového

(doc, 44,5 kB) 

06.03.2014

seminář "Extrémy počasí a jeho dopady"

Náhled
28.02.2014

Atlas krajiny České republiky

Náhled
04.09.2014

Upozornění lékárnám

(doc, 41 kB) 

22.03.2016

Záplavová území

Náhled
19.07.2012

Oznámení zrušení organizační složky státu Zemědělské vodohospodářské správy

(pdf, 398 kB) 

28.05.2014

Odborné publikace Ochrany přírody

19.06.2012

Zpětný odběr vyřazených elektrozařízení

15.01.2014

Metodický pokyn k ochraně hnízdních populací rorýse obecného

Náhled
15.01.2014

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR

Zpracování aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR bylo zahájeno v květnu 2008. Aktualizace je řízena Řídícím výborem pro aktualizaci při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a koordinována Ministerstvem životního prostředí...  

Náhled
20.01.2015

Seznam osob oprávněných přebírat odpady do svého vlastnictví

Krajský informační systém odpadového hospodářství 

16.10.2012

Posuzování vlivů na životní prostředí