foto 1 foto 2

Dočasná síť sociálních služeb v JMK od roku 2017

Dne 15.9. 2016 byla na 155. setkání Rady Jihomoravského kraje usnesením č. 10801/16/R155 schválena podoba Dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2017.

Dočasnou síť JMK tvoří od roku 2017 nové sociální služby nebo rozšířené kapacity stávajících sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v Základní síti JMK, které jsou na základě realizace projektů plně hrazené z finančních prostředků Evropské unie. Jedná se např. o programy podpory z Evropského sociálního fondu, z Integrovaných regionálních operačních programů, z Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI, v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám za místní podpory Agentury pro sociální začleňování, z norských, švýcarských fondů apod., kde není podmínkou dlouhodobá udržitelnost projektových aktivit. ( z Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017)

Dočasná síť sociálních služeb bude během následujících let průběžně aktualizována v návaznosti na vyhlášené výzvy.

Žádosti o vstup do Dočasné sítě od roku 2017 můžete zasílat na e-mail: tomanova.tereza@kr-jihomoravsky.cz

 

Formulář žádosti o vstup do Dočasné sítě (xlsx, 36 kB)

Dočasná síť sociálních služeb v JMK od roku 2017 (pdf,328 kB)