Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
09.12.2016

Mendel Plaza – soubor polyfunkčních objektů, k. ú. Staré Brno, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 57 kB) 

Náhled
09.12.2016

Stanovisko k Návrhu změny č. 8 územního plánu města Bučovice podle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 148 kB) 

Náhled
09.12.2016

Stanovisko k Návrhu změny územního plánu města Brna B1/13-0 podle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 120 kB) 

Náhled
09.12.2016

Stanovisko k Návrhu územního plánu Miroslavské Knínice podle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb.

(doc. 121 kB) 

Náhled
09.12.2016

"Plán odpadového hospodářství Statutárního města Brna 2017-2025" - závěrzjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení §10d zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 90 kB) 

Náhled
09.12.2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - pochybnost o vodním toku v k.ú. Drnovice u Vyškova

(pdf, 190 kB) 

Náhled
08.12.2016

Rekultivace pískovny Žabčice V. etapa - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 158 kB) 

Náhled
09.12.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu vápna - závod Vápenka Mokrá “

(doc, 52 kB) 

Náhled
07.12.2016

Výstavba areálové ČSPH a zázemí pro osobní a nákladní automobily, Brno - Tuřany, ulice Pratecká - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

(pdf, 537 kB) 

Náhled
06.12.2016

Návrh koncepce podle zákona 100/2001 Sb.,"IPolitika ochrany klimatu v ČR"

(pdf, 172 kB) 

Náhled
06.12.2016

Areál Semmelrock, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 143 kB) 

Náhled
05.12.2016

Přemístění technologické linky kamenolomu Lhota Rapotina, k.ú. Lhota Rapotina, okr. Blansko - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 58 kB) 

Náhled
05.12.2016

Provozní doba pokladen KrÚ

(doc, 16 kB) 

Náhled
02.12.2016

Závěr zjišťovacího řízení SEA "Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů"

(pdf, 231 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a městysem Jedovnice

(pdf, 1246 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Dlouhá Lhota

(pdf, 1259 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Moravský Žižkov

(pdf, 747 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a městysem Moravská Nová Ves

(pdf, 753 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Újezd u Brna a obcí Telnice

(pdf, 1042 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Újezd u Brna a obcí Hostěrádky-Rešov

(pdf, 1502 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Lipovec

(pdf, 1223 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šebrov-Kateřina

(pdf, 856 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a městysem Ostrov u Macochy

(pdf, 1263 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Hrubá Vrbka

(pdf, 805 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a městem Olešnice

(pdf, 852 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Žďár

(pdf, 1316 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Krasová

(pdf, 1290 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Ráječko

(pdf, 1250 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a městem Újezd u Brna

(pdf, 825 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Šošůvka

(pdf, 2042 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Holštejn

(pdf, 1247 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Mouchnice

(pdf, 840 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Kožušice

(pdf, 545 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Petrovice

(pdf, 854 kB) 

Náhled
02.12.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Olomučany

(pdf, 1179 kB) 

Náhled
01.12.2016

Svolání 2. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(rtf, 399 kB) 

Náhled
30.11.2016

Bezobslužná veřejná čerpací stanice PHM Brno, ul. Reissigova, k. ú. Ponava, okr. Brno-město - oznámení EIA

(pdf, 309 kB) 

Náhled
29.11.2016

Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017

(pdf, 485 kB) 

Náhled
29.11.2016

"Areál Heršpice - Sokolova“, k. ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 454 kB) 

Náhled
29.11.2016

Vyklučení sadů se změnou využití pozemků na ornou půdu v k. ú. Hovorany - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 502 kB) 

Náhled
29.11.2016

„Modernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová ves (mimo) – Kúty – Lanžhot CZ“, Slovenská republika – zveřejnění oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

(pdf, 261 kB) 

Náhled
29.11.2016

„Výstavba tratě Nordbahn, úsek Wien-Süßenbrunn – státní hranice v blízkosti Bernhardsthal, km 11,900 až km 78,000“, Rakouská republika – zveřejnění oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

(pdf, 265 kB) 

Náhled
24.11.2016

Stanovisko SEA k Návrhu zm. 1 ÚP Znojmo

(pdf, 683 kB) 

Náhled
24.11.2016

"Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna, říjen 2016" rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 599 kB) 

Náhled
24.11.2016

Oznámení o vydání změny č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Těmice“, v k. ú. Těmice u Hodonína, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 244 kB) 

Náhled
24.11.2016

Oznámení o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Farma prasat Strachotice“, v k. ú. Strachotice, Valtrovice, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 245 kB) 

Náhled
23.11.2016

Umístění přemístitelného technologického zařízení pro skladování a výdej pohonných hmot NDN 22000 KOMFORT, k.ú. Velká nad Veličkou, okr. Hodonín - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

(doc, 152 kB) 

Náhled
22.11.2016

Čerpací stanice PH SNaPS Ždánice, k.ú. Ždánice, okr. Hodonín - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 116 kB) 

22.11.2016

P-D Refractories- Z10 IPPC- zveřejnění rozhodnutí

(doc, 46 kB) 

Náhled
22.11.2016

PKZ Keramika Poštorná- Z5 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc, 46 kB) 

Náhled
16.11.2016

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Tvarožná

(doc, 180 kB) 

Náhled
15.11.2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - pochybnost o vodním toku v k.ú. Velatice

(pdf, 492 kB) 

Náhled
14.11.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 5 integrovaného povolení pro zařízení

(doc, 47 kB) 

Náhled
14.11.2016

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 - zveřejnění návrhu koncepce

(doc, 59 kB) 

Náhled
11.11.2016

,,Přístavba obchodní galerie - budova A, B, Přístavba obchodní galerie - budova C", k. ú. Veveří, okr. Brno-město - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA

(doc, 178 kB) 

Náhled
09.11.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 8 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken – závod 3 Hodonice“ a „PROJEKT F2“

(doc, 48 kB) 

Náhled
09.11.2016

„Dyje, poldr Přítluky“, k. ú. Bulhary, Lednice na Moravě, Nejdek u Lednice, Přítluky, Zaječí, Rakvice a Podivín, okr. Břeclav – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

(doc, 59 ,kB) 

Náhled
08.11.2016

Sklad chemických látek- etanolu- závěr ZŘ EIA

(doc, 114 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Tvrdonice

(pdf, 331 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Senetářov

(pdf, 361 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Milotice

(pdf, 298 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žádovice

(pdf, 293 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a městysem Sloup

(pdf, 366 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Spešov

(pdf, 373 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Lomnice

(pdf, 282 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Hrušky

(pdf, 276 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Bučovice a obcí Mouřínov

(pdf, 267 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Lomnice

(pdf, 282 kB) 

Náhled
07.11.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Blansko a obcí Vysočany

(pdf, 364 kB) 

Náhled
03.11.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Farma prasat Mašovice“ v k. ú. Mašovice u Znojma

(doc, 51 kB) 

Náhled
03.11.2016

Skládka Bratčice-Z8 IPPC - rozhodnutí

(doc, 47 kB) 

Náhled
27.10.2016

Nařízení Státní veterinární správy 2016-129128-b-MVO tularemie u zajíce - Blučina-ukončení

(pdf, 283 kB) 

Náhled
25.10.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení pro energetické využívání odpadů, integrované centrum nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“ v k. ú. Židenice

(doc, 51 kB) 

Náhled
08.10.2016

Zápis o výsledku voleb do ZJMK 2016

(doc,12019 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)