ZÚR JMK
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
19.08.2016

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů“, v k. ú. Poštorná, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 247 kB) 

Náhled
19.08.2016

„Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“, k. ú. Bohunice, Starý Lískovec, okres Brno-město – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení - rozhodnutí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

(pdf, 771 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - TOP09

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Konzervativní strana

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Koalice Republikánů MS

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Svoboda a síla

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Zelení a Piráti

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Koruna Česká

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Svobodní a Soukromníci

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Národní demokracie

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - ODS

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - ANO 2011

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - KDU-ČSL

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Starostové pro Jižní Moravu

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Volte Pravý Blok

(pdf, 224 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - KSČM

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Úsvit s Blokem

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Koalice Svoboda

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - DSSS

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Moravané

(pdf, 213 kB) 

Náhled
19.08.2016

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - ČSSD

(pdf, 213 kB) 

Náhled
18.08.2016

„STAVEBNÍ ÚPRAVY LAKOVNY OMNIKA HODONÍN“, k. ú. Hodonín, okr. Hodonín - zveřejnění oznámení EIA

(pdf, 301 kB) 

Náhled
18.08.2016

Farma Tvořihráz - zveřejnění oznámení EIA

(doc, 57 kB) 

Náhled
17.08.2016

IMOS Brno, a.s. – obalovna Žabčice, k. ú. Žabčice - oznámení o veřejném projednání

(doc, 54 kB) 

Náhled
17.08.2016

Slévárna neželezných kovů, k. ú. Tuřany, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení EIA

(doc, 62, kB) 

Náhled
17.08.2016

IMOS Brno, a.s. – obalovna Žabčice, k. ú. Žabčice - zveřejnění posudku EIA

(doc, 56 kB) 

Náhled
17.08.2016

Změna využití pozemku ,,sad" na novou kulturu ,,orná" v k. ú. Hovorany - zveřejnění oznámení EIA

(doc, 57 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rosice a obcí Zastávka

(pdf, 553 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městysem Blížkovice a obcí Prokopov

(pdf, 590 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Veselí na Moravou a městem Strážnice

(pdf, 817 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Drnovice

(pdf, 524 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Dambořice

(pdf, 952 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Benešov

(pdf, 767 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Čeložnice

(pdf, 598 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Šakvice

(pdf, 1055 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slavkov u Brna a obcí Kobeřice u Brna

(pdf, 513 kB) 

Náhled
16.08.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Hrubá Vrbka

(pdf, 1022 kB) 

Náhled
11.08.2016

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - Stáj pro výkrm býků Katov

(doc, 113 kB) 

Náhled
11.08.2016

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí „Návrh změny č. 5 územního plánu Letovice“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 607 kB) 

Náhled
10.08.2016

Oznámení EIA "Průmyslová hala ATEMIT, Olomoucká 89, Brno"

(pdf, 261 kB) 

Náhled
10.08.2016

Oznámení EIA "Areál společnosti TSR Czech Republic, s.r.o., provozovna Brno-Modřice, k. ú. Modřice - navýšení okamžité kapacity zařízení"

(pdf, 262 kB) 

Náhled
09.08.2016

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - ČSPHM v areálu Autocentra Psota s.r.o.

(doc, 156 kB) 

Náhled
09.08.2016

Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v dobývacím prostoru Medlov, k.ú. Medlov, Ledce u Židlochovic - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 143 kB) 

Náhled
09.08.2016

Outlet Hevlín-nákupní a volnočasové centrum- závěr ZŘ EIA

(doc,122 kB) 

Náhled
08.08.2016

Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany- oznámení EIA MŽP

(doc, 56kB) 

Náhled
09.08.2016

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o._Změna lakovací linky- závazné stanovisko MŽP EIA

(doc, 54 kB) 

Náhled
08.08.2016

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí „Návrh změny č. 1 územního plánu Valchov“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 659 kB) 

Náhled
08.08.2016

Rozhodnutí EIA "Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna"

(pdf, 598 kB) 

Náhled
08.08.2016

„Přístřešek skladování nebezpečných odpadů a objekt garáží nákladních vozidel“ v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zahájení zjišťovacího řízení

(pdf, 359 kB) 

Náhled
08.08.2016

Odlakování s rozšířením výroby ARENS Břeclav, k.ú. Břeclav - zveřejnění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 449 kB) 

Náhled
08.08.2016

Modernizace nákupního centra Avion Shopping Park Brno, k.ú. Dolní Heršpice, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 57 kB) 

Náhled
09.08.2016

Výrobní linka SMART L-11, k. ú. Přímětice, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení EIA

(59 kB, doc) 

Náhled
05.08.2016

Silnice I/38 Znojmo, obchvat IV-oznámení o podaném odvolání

(doc, 65 kB) 

Náhled
05.08.2016

Dostavba areálu firmy Hortim-International, k.ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město - oznámení o podaném odvolání

(pdf, 1193 kB) 

Náhled
05.08.2016

„Modernizace farmy Podmyče“ v k. ú. Podmyče, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 79 kB) 

Náhled
05.08.2016

Změna užívání stavby na provozovnu výroby chemických směsí-oznámení EIA

(doc, 72kB) 

Náhled
04.08.2016

Oznámení o vydání změny č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Těmice“, v k. ú. Těmice u Hodonína, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 244 kB) 

Náhled
03.08.2016

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - CTPark Huršky, hala HRU1

(pdf, 238 kB) 

Náhled
03.08.2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení vypouštění odpadních vod do vodního toku Troubský potok

(pdf, 428 kB) 

Náhled
02.08.2016

Metaldyne Oslavany- Z7 IPPC- zveřejnění rozhodnutí

(doc, 47 kB) 

Náhled
01.08.2016

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí „Návrh změn územního plánu města Rájec-Jestřebí označených jako RJ18, RJ19 a RJ20“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 711 kB) 

Náhled
26.07.2016

Oznámení koncepce "Politika ochrany klimatu v ČR"

(pdf, 315 kB) 

Náhled
25.07.2016

Zveřejnění počtu členů ZJMK ve volbách 7. a 8. října 2016

(pdf, 292 kB) 

Náhled
21.07.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení Sklářské tavící agregáty č. 1 a č. 3, k.ú. Úsobrno

(doc, 49 kB) 

Náhled
20.07.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí ve zbytku věci o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba suchých granulovaných krmiv", k.ú. Hustopeče

(doc, 55 kB) 

Náhled
19.07.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení pro energetické využívání odpadů, integrované centrum nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“ v k. ú. Židenice

(50, doc kB) 

Náhled
03.05.2016

Policie ČR - vyhlášení popisu věci

(pdf, 558 kB) 

Náhled
14.01.2016

Oznámení o vyhlášení dotačního programu pro začínající podnikatele v roce 2016

(pdf, 200 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)