ZÚR JMK
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
24.06.2016

Odlakování s rozšířením výroby ARENS Břeclav, k.ú. Břeclav - zveřejnění posudku k záměru posuzovanému ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 55 kB) 

Náhled
24.06.2016

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí v obci Nedvědice

(pdf, 754kB) 

Náhled
23.06.2016

Nový jadrový zdroj Jaslovské Bohunice- zveřejnění záv. stanoviska EIA MŽP

(doc,53kB) 

Náhled
23.06.2016

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o._Změna lakovací linky- posudek MŽP EIA

(doc, 56kB) 

Náhled
23.06.2016

Šmeral Brno-Z5 IPPC- zveřejnění rozhodnutí

(doc48kB)  

Náhled
22.06.2016

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Viničné Šumice

(.doc (178 kB)) 

Náhled
21.06.2016

Sanace a rekultivace vytěžené části pískovny Bratčice v dobývacím prostoru Medlov, k.ú. Medlov, Ledce u Židlochovic - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 55 kB) 

Náhled
21.06.2016

„CTPark Hrušky, hala HRU1“, k. ú. Hrušky, okr. Břeclav – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Náhled
20.06.2016

Stanovisko k Návrhu změny č. 2 územního plánu Hodonín podle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb.

(doc. 261 kB) 

Náhled
17.06.2016

Zpracování a využití ostatních odpadů, Kunštát - závěr zjišťovacího řízení EIA

(265 kB.pdf) 

Náhled
15.06.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Výkrm prasat Jezeřany“ v k. ú. Jezeřany

(51 kB, doc) 

Náhled
15.06.2016

Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020 - oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

(59 kB, doc) 

Náhled
14.06.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí ve zbytku věci o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení "MACH Drůbež - chov drůbeže Moravany", v k.ú. Moravany

(doc, 55 kB) 

Náhled
14.06.2016

Oznámení zahájení vodoprávního řízení - povolení vypouštění důlních vod z kamenolomu Lomnička

(pdf, 442 kB) 

Náhled
13.06.2016

Rekonstrukce a změny v objektech živočišné výroby na středisku Jamolice, k.ú. Jamolice, okr. Znojmo - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 54 kB) 

Náhled
13.06.2016

„II/416 Blučina obchvat“ v k. ú. Vojkovice u Židlochovic a Blučina, okr. Brno-venkov – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(doc, 132 kB) 

Náhled
10.06.2016

Svolání 27. zasedání ZJMK

(doc, 121kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Želešice

(pdf, 566 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Mokrá-Horákov

(pdf, 724 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Rakvice

(pdf, 904 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ochoz u Brna

(pdf, 955 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a městem Podivín

(pdf, 722 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a městem Valtice

(pdf, 1082 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a městem Letovice

(pdf, 535 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Březina

(pdf, 583 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Březina

(pdf, 575 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Černvír

(pdf, 584 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a městysem Drásov

(pdf, 825 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Tišnov a obcí Úsuší

(pdf, 568 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejč

(pdf, 914 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Terezín

(pdf, 935 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Starý Poddvorov

(pdf, 1011 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejkovice

(pdf, 725 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mutěnice

(pdf, 969 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Mikulčice

(pdf, 737 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Sudoměřice

(pdf, 708 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Lužice

(pdf, 730 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Prušánky

(pdf, 1003 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Dolní Bojanovice

(pdf, 1018 kB) 

Náhled
09.06.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Uherčice

(pdf, 487 kB) 

Náhled
09.06.2016

Dobudování skladové kapacity vyhoř. jad. paliva Jaslovské Bohunice- oznámení EIA meziistátní posuzování- stanovisko

(doc,53kB) 

Náhled
06.06.2016

Oznámení o vyhlášení dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v roce 2016

(pdf, 144 kB) 

Náhled
06.06.2016

„Komunikace spojující ul. Kollárovu s ul. Blatnickou – I. etapa“, k. ú. Veselí-Předměstí, okres Hodonín – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení – rozhodnutí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 710 kB) 

Náhled
03.06.2016

Návrh Závěrečného účtu JMK za rok 2015

(pdf, 5 836 kB) 

Náhled
02.06.2016

Nařízení SVS-2016/058512-G - zákaz vstupu nepovolaných osob

(pdf, 316 kB) 

Náhled
02.06.2016

Intenzifikace zhodnocení komunálního odpadu HANTÁLY a.s., k.ú. Velké Pavlovice, okr. Břeclav - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

(60 kB, doc) 

Náhled
02.06.2016

Slévárna železných kovů JAH - Z9 - zveřejnění rozhodnutí

(doc,47kB) 

Náhled
01.06.2016

Oznámení o vydání rozhodnutí v části věci o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení „Výrobna kyseliny fosforečné termické“, v k. ú. Poštorná, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(.doc, 49 kB) 

Náhled
26.05.2016

Zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu při rekultivaci kamenolomu Čebín - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 56 kB) 

Náhled
26.05.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení společnosti "Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken-závod 3 Hodonice" a "Projekt F2", v k.ú. Hodonice

(doc, 48 kB) 

Náhled
26.05.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí ve zbytku věci o vydání změny č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Slévárna hliníkových slitin", k.ú. Modřice

(doc, 56 kB) 

Náhled
24.05.2016

"Výroba styroporu – STOROPACK Telnice“, k.ú. Telnice, okr. Brno-venkov - závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

(245 kB, pdf) 

Náhled
24.05.2016

Galvanická linka na pokovení plastů- Z1 - zveřejnění rozhodnutí IPPC

(doc, 48kB) 

Náhled
03.05.2016

Policie ČR - vyhlášení popisu věci

(pdf, 558 kB) 

Náhled
14.01.2016

Oznámení o vyhlášení dotačního programu "Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016"

(pdf, 156 kB) 

Náhled
14.01.2016

Oznámení o vyhlášení dotačního programu pro začínající podnikatele v roce 2016

(pdf, 200 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)