ZÚR JMK
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
26.09.2016

Zařízení intenzivního chovu drůbeže Ratíškovice- Z6 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc, 46 kB) 

Náhled
26.09.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna Vyškov“

(doc, 51 kB) 

Náhled
26.09.2016

Farma Tvořihráz, k. ú. Tvořihráz, okr. Znojmo - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA

(doc, 195 kB) 

Náhled
26.09.2016

Oznámení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Energetika“, k. ú. Poštorná, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 247 kB) 

Náhled
26.09.2016

Oznámení o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Bojanovice – chov prasat“, k. ú. Bojanovice u Znojma, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

Náhled
26.09.2016

Závěr zjišťovacího řízení EIA "Areál společnosti TSR Czech Republic, s.r.o., provozovna Brno-Modřice, k. ú. Modřice – navýšení okamžité kapacity zařízení"

(pdf, 464 kB) 

Náhled
23.09.2016

Oznámení o zveřejnění žádosti o vydání změny č. 6 integrovaného povolení společnosti Zemědělské družstvo PETŘÍN pro zařízení „Farma pro výkrm kuřecích brojlerů Křeslík“ v k. ú. Stálky a zaslání žádosti k vyjádření

(doc, 208 kB) 

Náhled
22.09.2016

Rozhodnutí EIA "Průmyslová hala ATEMIT, Olomoucká 89, Brno"

(pdf, 620 kB) 

Náhled
21.09.2016

Svolání 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(doc, 62 kB) 

Náhled
21.09.2016

„CTPark Blučina, objekt BLU3“, v k. ú. Blučina, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 76 kB) 

Náhled
21.09.2016

Zařízení pro výrobu aktivních léč. substancí- Synthon Blansko-Z7 IPPC- zveřejnění rozhodnutí

(doc, 47kB) 

Náhled
20.09.2016

Změna užívání stavby na provozovnu výroby chemických směsí-závěr ZŘ EIA

(doc, 114kB) 

Náhled
20.09.2016

Změna využití pozemku ,,sad" na novou kulturu ,,orná" v k.ú. Hovorany - zastavení procesu posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 54 kB) 

Náhled
19.09.2016

Slévárna neželezných kovů, k. ú. Tuřany, okr. Brno-město - závěr zjišťovacího řízení EIA

(doc, 135 kB) 

Náhled
19.09.2016

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení - STAVEBNÍ ÚPRAVY LAKOVNY OMNIKA HODONÍN

(pdf, 430 kB) 

Náhled
15.09.2016

„Přístřešek skladování nebezpečných odpadů a objekt garáží nákladních vozidel“ v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město – zastavení procesu posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 52 kB) 

Náhled
15.09.2016

Lakovna STAVECO Morava, spol. s r.o., k.ú. Moravské Bránice, okr. Brno-venkov - závěr zjišťovacího řízení

(doc, 129 kB) 

Náhled
14.09.2016

ROZHODNUTÍ - Závěr zjišťovacího řízení - Modernizace farmy Podmyče

(doc, 132 kB) 

Náhled
14.09.2016

„PREFA Brno, a.s. – výrobní závod Oslavany, Nová výrobní linka vibrolisovaných výrobků“ v k. ú. Oslavany, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozděj

(doc, 78 kB) 

Náhled
13.09.2016

Zařízení ke sběru a využívání odpadů- závěr ZŘ EIA

(doc, 182 kB) 

Náhled
12.09.2016

Výrobní linka SMART L-11, k. ú. Přímětice, okr. Znojmo - závěr zjišťovacího řízení EIA MŽP

(pdf, 355 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Horní Dunajovice

(pdf, 817 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Čejč

(pdf, 977 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Žeravice

(pdf, 753 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Kořenec

(pdf, 704 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Kašnice

(pdf, 1 031 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Veselí nad Moravou a obcí Kněždub

(pdf, 1 305 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Ponětovice

(pdf, 603 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Vranov

(pdf, 889 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi městem Šlapanice a obcí Tvarožná

(pdf, 856 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a obcí Chudčice

(pdf, 698 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Velké Pavlovice

(pdf, 1031 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Vacenovice

(pdf, 793 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Přítluky

(pdf, 1000 kB) 

Náhled
09.09.2016

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Valtice

(pdf, 732 kB) 

Náhled
07.09.2016

Svolání 28. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(doc, 104 kB) 

Náhled
02.09.2016

„Chov nosnic Dolní Dubňany“, k. ú. Dolní Dubňany, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(doc, 56,5 kB) 

Náhled
01.09.2016

Zpracování plastů, LUVE-PLAST, s.r.o. Kelčany - závěr zjišťovacího řízení EIA MŽP

(pdf, 331 kB) 

Náhled
30.08.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení "Farma pro výkrm prasat na roštech", k.ú. Velké Němčice

(doc, 49 kB) 

Náhled
30.08.2016

Oznámení o zveřejnění návrhů akčních plánů pro pozemní komunikace v JMK a aglomeraci Brno pro období 2013-2017

(pdf, 359 KB) 

Náhled
19.08.2016

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů“, v k. ú. Poštorná, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 247 kB) 

Náhled
25.07.2016

Zveřejnění počtu členů ZJMK ve volbách 7. a 8. října 2016

(pdf, 292 kB) 

Náhled
03.05.2016

Policie ČR - vyhlášení popisu věci

(pdf, 558 kB) 

Náhled
14.01.2016

Oznámení o vyhlášení dotačního programu pro začínající podnikatele v roce 2016

(pdf, 200 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)