foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
27.04.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Brod nad Dyjí

(pdf, 273 kB) 

Náhled
27.04.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Novosedly

(pdf, 281 kB) 

Náhled
27.04.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Dolní Dunajovice

(pdf, 283 kB) 

Náhled
27.04.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mikulov a obcí Drnholec

(pdf, 284 kB) 

Náhled
27.04.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hrušovany u Brna a obcí Sobotovice

(pdf, 294 kB) 

Náhled
27.04.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Jabloňany

(pdf, 272 kB) 

Náhled
27.04.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Uhřice

(pdf, 311 kB) 

Náhled
27.04.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Karlín

(pdf, 333 kB) 

Náhled
27.04.2017

Oznámení zahájení vodoprávního řízení - prodloužení povolení nakládání s vodami pro rybník Vrkoč

(pdf, 212 kB) 

Náhled
26.04.2017

Lokalita pod Hády - nové podání, k.ú. Maloměřice, okr. Brno-město - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 165 kB) 

Náhled
26.04.2017

Úprava stáje pro chov prasniček č.6 Višňové - závěr ZŘ EIA

(doc, 130 kB) 

Náhled
25.04.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou“

(doc, 52 kB) 

Náhled
25.04.2017

Nová koncepce závodu´SKLÁRNY MORAVIA Úsobrno- rozeslání oznámení EIA

(doc, 55 kB) 

Náhled
25.04.2017

Mobilní nádrž na naftu, k.ú. Kozlany u Vyškova, okr. Vyškov - zveřejnění oznámení záměru EIA

(pdf, 256 kB) 

Náhled
24.04.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro intenzivní chov prasat na porážku – provozní jednotka Žďárec“ v k. ú. Žďárec

(doc, 50 kB) 

Náhled
24.04.2017

SEA stanovisko k Návrhu územního plánu Podmolí

(pdf, 522 kB) 

Náhled
24.04.2017

Oznámení o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Křtiny, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 506 kB) 

Náhled
21.04.2017

Farma Kozlany – farma pro rychlovýkrm masných plemen - zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 3 IP

(doc, 52 kB) 

Náhled
18.04.2017

Sportovní areál Kuřim, k. ú. Kuřim, okr. Brno-venkov - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 372 kB) 

Náhled
18.04.2017

„Hala Elit“ v k. ú. Slatina, okr. Brno-město – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 74 kB) 

Náhled
13.04.2017

Výstavba bytového komplexu Zelené nábřeží Brno-Maloměřice - zveřejnění dokumentace záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 56 kB) 

Náhled
13.04.2017

Zařízení k využití, sběru, úpravě a výkupu odpadů a ke sběru autovraků, k.ú. Líšeň - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 134 kB) 

Náhled
13.04.2017

Oznámení o zveřejnění usnesení o zastavení řízení ve věci vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov prasat - Šebetov“

(doc, 52 kB) 

Náhled
13.04.2017

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 142 - Svratka 6

(pdf, 212 kB) 

Náhled
13.04.2017

Výkrm brojlerů Mikulovice- zveřejnění závěrů ZŘ

(doc, 190 kB) 

Náhled
12.04.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro odchov nosnic násadových vajec masných plemen“ v k. ú. Židlochovice

(doc, 46 kB) 

Náhled
10.04.2017

Svolání k 5. zasedání ZJMK

(doc, 175 kB) 

Náhled
10.04.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 11 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích“

(doc, 52 kB) 

Náhled
10.04.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu vápna - závod Vápenka Mokrá“

(doc, 52 kB) 

Náhled
03.04.2017

Oznámení o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Rudlice – zařízení pro intenzivní výkrm drůbeže“, k. ú. Rudlice, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 246 kB) 

Náhled
03.04.2017

Vyrozumění a výzva Krajského soudu - žaloba společnosti Chapel Invest, spol. s r. o., proti rozhodnutí č.j. JMK 181942/2016

(pdf, 166 kB) 

Náhled
29.03.2017

Oznámení o vydání změny č. 10 integrovaného povolení pro zařízení „Skládka S-NO s odděleným sektorem S-OO3 Únanov“, v k. ú. Únanov, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 247 kB) 

Náhled
29.03.2017

Oznámení o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Mramotice – chov prasnic“, v k. ú. Mramotice, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 247 kB) 

Náhled
24.03.2017

Dotační program Zdravé municipality 2017

(pdf, 1,27 MB) 

Náhled
24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

Náhled
09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

Náhled
09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK provedených v roce 2017

(doc, 36 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu JMK na období 2017-2019

(pdf, 81 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu JMK na rok 2017

(pdf, 79 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2015

(pdf, 79 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)