foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
20.03.2017

Prodejna nábytku Brno Modřice - Etapa II., k. ú . Modřice, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení EIA, zahájení zjišťovacího řízení

(pdf, 255 kB) 

Náhled
20.03.2017

POH Svazku obcí pro komunální služby - zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce SEA

(pdf, 275 kB) 

Náhled
20.03.2017

Oznámení koncepce "Plán udržitelné mobility města Brna"

(pdf, 193 kB) 

Náhled
17.03.2017

Stanovisko SEA k návrhu změny č. 3 územního plánu obce Bavory

(pdf, 298 kB) 

Náhled
16.03.2017

Výpis usnesení ze 2. zasedání ZJMK

(doc, 1,547 MB) 

Náhled
16.03.2017

Výpis usnesení ze 4. zasedání ZJMK

(doc, 1,351 MB) 

Náhled
17.03.2017

Úprava stáje pro chov prasniček č.6 Višňové - oznámení EIA

(doc, 55 kB) 

Náhled
16.03.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městysem Lysice a obcí Býkovice

(pdf, 561 kB) 

Náhled
16.03.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městysem Lysice a obcí Kunčina Ves

(pdf, 623 kB) 

Náhled
16.03.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Sudoměřice

(pdf, 732 kB) 

Náhled
16.03.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Rohatec

(pdf, 824 kB) 

Náhled
16.03.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hustopeče a obcí Uherčice

(pdf, 816 kB) 

Náhled
16.03.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Hodonín a obcí Petrov

(pdf, 709 kB) 

Náhled
16.03.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městysem Blížkovice a obcí Jiřice u Moravský Budějovic

(pdf, 594 kB) 

Náhled
16.03.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Želetice

(pdf, 536 kB) 

Náhled
16.03.2017

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh územního plánu Omice

(doc, 153 kB) 

Náhled
14.03.2017

Sporovní areál Kuřim - zveřejnění oznámení záměru EIA

(pdf, 254 kB) 

Náhled
13.03.2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

(pdf, 235 kB) 

Náhled
13.03.2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Brod nad Dyjí

(pdf, 235 kB) 

Náhled
10.03.2017

„CTPoint Pohořelice – hala PO1, část C - ČSAD“, k. ú. Pohořelice nad Jihlavou, okr. Brno-venkov - zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zák. č. 100/2001 Sb.

(pdf, 316 kB) 

Náhled
08.03.2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení

(pdf, 314 kB) 

Náhled
06.03.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „HS ŽV Dolní Dubňany – chov drůbeže“

(doc, 52 kB) 

Náhled
01.03.2017

Tavírna hliníku, k.ú. Přízřenice - zveřejnění orzhodnutí o vydání změny č. 13 integrovaného povolení

(doc, 107 kB) 

Náhled
28.02.2017

Rozhodnutí o změně rybářského revíru Loučka 1A

(pdf, 210 kB) 

Náhled
28.02.2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

(pdf, 322 kB) 

Náhled
22.02.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro výkrm kuřecích brojlerů Křeslík“ v k. ú. Stálky

(doc, 46 kB) 

Náhled
09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

Náhled
09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK provedených v roce 2017

(pdf, 69 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu JMK na období 2017-2019

(pdf, 81 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu JMK na rok 2017

(pdf, 79 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2015

(pdf, 79 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)