Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
26.10.2016

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 118 - Rakovec 2

(pdf, 363 kB) 

Náhled
25.10.2016

Rozhodnutí - PREFA Brno, a.s. – výrobní závod Oslavany, Nová výrobní linka vibrolisovaných výrobků - závěr zjišťovacího řízení

(doc, 127 kB) 

Náhled
25.10.2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro rybník Vyrazil

(pdf, 433 kB) 

Náhled
25.10.2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro Pamětický návesní rybník

(pdf, 432 kB) 

Náhled
25.10.2016

Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020 – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení

(pdf, 407 kB) 

Náhled
25.10.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 12 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení pro energetické využívání odpadů, integrované centrum nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“ v k. ú. Židenice

(doc, 51 kB) 

Náhled
24.10.2016

Výpis usnesení z 29. zasedání ZJMK

(doc, 305 kB) 

Náhled
21.10.2016

Vyklučení sadů se změnou využití pozemků na ornou půdu v k.ú. Hovorany - zveřejnění oznámení EIA

(doc, 58 kB) 

Náhled
20.10.2016

Oznámení EIA "Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna, říjen 2016"

(pdf, 355 kB) 

Náhled
21.10.2016

Areál Heršpice - Sokolova, k. ú. Horní Heršpice, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení EIA

(307 kB, pdf) 

Náhled
19.10.2016

IMOS Brno, a.s. – obalovna Žabčice - závazné stanovisko EIA

(515 kB, .pdf) 

Náhled
19.10.2016

Výpis usnesení z 28. zasedání ZJMK

(doc, 1378 kB) 

Náhled
19.10.2016

Výstavba areálové ČSPH a zázemí pro osobní a nákladní automobily, Brno - Tuřany, ulice Pratecká - zveřejnění oznámení EIA

(doc, 64 kB) 

Náhled
19.10.2016

Výpis usnesení z 27. zasedání ZJMK

(rtf, 1913 kB)  

Náhled
19.10.2016

Oznámení zahájení správního řízení - povolení stavby s názvem "Obnova ryníka Slupského"

(pdf, 547 kB) 

Náhled
18.10.2016

Oznámení zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace herbicidu Roundup Biaktiv ve vodním toku

(pdf, 573 kB) 

Náhled
17.10.2016

Areál Semmelrock, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 54 kB) 

Náhled
13.10.2016

„Chov nosnic Dolní Dubňany“, k. ú. Dolní Dubňany, okr. Znojmo – závěr zjišťovacího řízení dle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní pr

(doc, 147 kB) 

Náhled
13.10.2016

Oznámení o zveřejnění stručného shrnutí žádosti o vydání změny č. 2 Integrovaného povolení společnosti Agropodnik, a.s., pro zařízení „Farma pro chov prasat – Šebetov“ v k. ú. Šebetov a zaslání žádosti k vyjádření.

(doc, 123 kB) 

Náhled
12.10.2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - stavební povolení VD "ČOV Vyškov - uskladňovací a homogenizační nádrž"

(pdf, 376 kB) 

Náhled
11.10.2016

Oznámení koncepce "Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů"

(pdf, 312 kB) 

Náhled
11.10.2016

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - stavební povolení - ČOV Kyjov - rekonstrukce kalového hospodářství

(pdf, 375 kB) 

Náhled
08.10.2016

Zápis o výsledku voleb do ZJMK 2016

(doc,12019 kB) 

Náhled
03.10.2016

Přístavba obchodní galerie - budova A, B, Přístavba obchodní galerie - budova C, k. ú. Veveří - zveřejnění oznámení EIA

(doc, 60 kB) 

Náhled
29.09.2016

Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší, II. a III. etapa, k.ú. Maloměřice - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 54 kB) 

Náhled
29.09.2016

„Farma pro chov brojlerů Šumice“ v k. ú. Šumice, okr. Brno-venkov – zveřejnění dokumentace záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 71 kB) 

Náhled
26.09.2016

Zařízení intenzivního chovu drůbeže Ratíškovice- Z6 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc, 46 kB) 

Náhled
26.09.2016

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna Vyškov“

(doc, 51 kB) 

Náhled
26.09.2016

Oznámení o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Energetika“, k. ú. Poštorná, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 247 kB) 

Náhled
26.09.2016

Oznámení o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Bojanovice – chov prasat“, k. ú. Bojanovice u Znojma, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

Náhled
30.08.2016

Oznámení o zveřejnění návrhů akčních plánů pro pozemní komunikace v JMK a aglomeraci Brno pro období 2013-2017

(pdf, 359 KB) 

Náhled
03.05.2016

Policie ČR - vyhlášení popisu věci

(pdf, 558 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)