foto 1 foto 2

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

 

 

Informace k 2. výzvě

Alokace na 2. krajskou výzvu ve výši 40 mil. Kč byla vyčerpána, nyní se žádosti o kotlíkovou dotaci přesouvají do zásobníku. Aktuálně je v elektronické podobě přijato 759 žádostí v předpokládané výši dotace cca 78 mil. Kč.

Dle informačního zpravodaje OP ŽP plánuje Ministerstvo životního prostředí spustit další vlnu kotlíkových dotací pro kraje do konce března 2017. Výzva pro konečné uživatele by tak mohla být vyhlášena ve druhé polovině roku 2017. Informační zpravodaj je ke stažení zde https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/58/17477-priorita_12_2016_web.pdf .

 

Dne 19.9.2016 Jihomoravský kraj vyhlásil druhou krajskou výzvu s příjmem žádostí od 1. 11. 2016 od 10:00 hodin. Způsobilost výdajů je stanovena od 18. 12. 2015. Bližší informace níže na tomto webu. Odkaz pro vyplnění kotlíkové žádosti zde:Dokumentace 2.VÝZVY ke stažení zde: 

 

 (3,53 MB, zip)  

 

Informace k 1. výzvě

 

VŠECHNY PROJEKTY MUSÍ BÝT UKONČENY NEJPOZDĚJI DO 31.10.2016. K UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU DOCHÁZÍ DNEM VYSTAVENÍM PROTOKOLU O UVEDENÍ NOVÉHO ZDROJE DO TRVALÉHO PROVOZU. DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU MUSÍ PŘÍJEMCE DOTACE PŘEDLOŽIT JIHOMORAVSKÉMU KRAJI FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU.

 

Osoby oprávněné k likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva - můžete využít portálu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy

OZNAČENÍ FAKTUR
Na základě stanoviska Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 musí být každý originál faktury/účetního dokladu, jehož kopii bude žadatel/konečný uživatel předkládat v rámci finančního vyúčtování, označen číslem a názvem projektu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000014.

 

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 30. 6. 2016 (301 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 22. 6. 2016 (483 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 2. 6. 2016 (570 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 19. 5. 2016 (519 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 5. 5. 2016 (458 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 12. 4. 2016 (497 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 31.3.2016  (465 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 10. 3. 2016 (437 kB, pdf)

DOPORUČENÍ K REALIZACI ! (128 kB, pdf)

ZPRÁVA O STAVU "kotlíkových dotací" (574 kB, pdf)

 

 

KE STAŽENÍ:

 

 

 

Doklad o likvidaci kotle (29 kB, docx)

Závazné pokyny pro SC 2.1 – výzva pro kraje (1,43 MB, pdf)
Příloha č. 1 ZP – seznam prioritních měst a obcí  (480 kB, pdf)
Základní pravidla pro fyzické osoby (211 kB,pdf)
Společné stanovisko MŽP a MPO (74 kB, pdf)

 

 

 

 

Kontakty na realizační tým kotlíkových dotací

 

Jméno Email Telefon Kancelář
Ing. Tereza Rosypalová             rosypalova.teraza@kr-jihomoravsky.cz                             

541651 371        

321
Bc. Jana Skácelová skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz 541 651 407 321
Ing. Anna Gelová gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz 541 651 231 321
Ing. Barbora Hrubá hruba.barbora@kr-jihomoravsky.cz 541 651 441 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDOSTI JSOU STÁLE PŘIJÍMÁNY - AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ ALOKOVAT CCA 10 MIL. KČ