foto 1 foto 2

Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

 

 

Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji

 

Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu min. 1006 stávajících kotlů. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními (dílčí výměna oken, balkonových dveří, dílčí zateplení apod.). Dne 18. prosince 2015 byla vyhlášena 1. krajská výzva, sběr žádostí byl zahájen dne 18. ledna 2016 v 10.00 hod. Z důvodu vyčerpání alokace byl sběr žádostí do 1. krajské výzvy ukončen dne 12. února 2016. Realizace dílčích projektů fyzických osob v rámci 1. krajské výzvy byla ukončena dne 31. října 2016. 2. krajská výzva byla vyhlášena dne 19. září 2016, sběr žádostí byl zahájen dne 1. listopadu 2016 v 10.00 hod. Výzva a sběr žádostí byl ukončen dne 28. února 2017.
 

K 16. březnu 2017 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena výzva pro kraje. Na základě této výzvy bude Jihomoravským krajem zpracován projekt, v rámci kterého budou stanoveny podmínky pro občany.

 

Aktuálně nejsou žádosti přijímány. Vyhlášení další výzvy tzv. Kotlíkových dotací předpokládáme v druhé polovině tohoto roku.

 

 

Informace k 2. výzvě - Nové!

 

Rada Jihomoravského kraje - zasedání

 Schválené žádosti o kotlíkové dotace 2017
17.02.2017

Seznam schválených žádostí (990kB, pdf)

 09.03.2017  Seznam schválených žádostí (532kB, pdf)
   
   

PROSPEKT pro příjemce z 2. výzvy (892 kB, pdf)  

 

 

  

 Odkaz pro vyplnění kotlíkové žádosti zde: Dokumentace 2.VÝZVY ke stažení zde:(3,53 MB, zip)

Informace k 1. výzvě

 

Osoby oprávněné k likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva - můžete využít portálu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy

 

OZNAČENÍ FAKTUR
Na základě stanoviska Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 musí být každý originál faktury/účetního dokladu, jehož kopii bude žadatel/konečný uživatel předkládat v rámci finančního vyúčtování, označen číslem a názvem projektu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000014.

 

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 30. 6. 2016 (301 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 22. 6. 2016 (483 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 2. 6. 2016 (570 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 19. 5. 2016 (519 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 5. 5. 2016 (458 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 12. 4. 2016 (497 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 31.3.2016  (465 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 10. 3. 2016 (437 kB, pdf)

 

 

DOPORUČENÍ K REALIZACI ! (128 kB, pdf)

ZPRÁVA O STAVU "kotlíkových dotací" (574 kB, pdf)

 

 Ke stažení, doklady společné pro obě výzvy:

 

 

 

Doklad o likvidaci kotle (29 kB, docx)

Závazné pokyny pro SC 2.1 – výzva pro kraje (1,43 MB, pdf)
Příloha č. 1 ZP – seznam prioritních měst a obcí  (480 kB, pdf)
Základní pravidla pro fyzické osoby (211 kB,pdf)
Společné stanovisko MŽP a MPO (74 kB, pdf)

 

 

Důležité odkazy:

 

Osoby oprávněné k likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva - můžete využít portálu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy  

Seznam výrobků a technologií vedený SFŽP - https://svt.sfzp.cz/  

Seznam oprávněných osob pro instalaci OZE - http://www.mpo.cz/dokument167893.html  

Seznam energetických specialistů - http://www.mpo-enex.cz/experti/  

Ministerstvo životního prostředí - http://mzp.cz/

Operační program životního prostředí - http://www.opzp.cz/

Státní fond životního prostředí, informace o kotlíkových dotacích - https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Státní fond životního prostředí, pracoviště pro Jihomoravský kraj - https://www.sfzp.cz/sekce/564/165/detail-organizacni-jednotky/

Ministerstvo životního prostředí, informace o povinné revizi, která měla proběhnout do konce roku 2016 u spalovacích zdrojů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na otopnou soustavu - http://mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu  
 

  

 

Kontakty na realizační tým kotlíkových dotací

 

Jméno Email Telefon Kancelář
Ing. Tereza Rosypalová             rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz           

541 651 371        

321
Bc. Jana Skácelová skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz 541 651 407 321
Ing. Anna Gelová gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz 541 651 231 321
Ing. Barbora Hrubá hruba.barbora@kr-jihomoravsky.cz  541 651 441 321
Ing. Šárka Odrážková odrazkova.sarka@kr-jihomoravsky.cz  541 652 450 326A
Bc. Kateřina Fafílková fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz 541 652 246 329A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDOSTI JSOU STÁLE PŘIJÍMÁNY - AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ ALOKOVAT CCA 10 MIL. KČ