Kotlíkové dotace - Operační program Životní prostředí

 

 

Informace k 2. výzvě

Částka vyčleněna na alokaci byla již vyčerpaná, nyní se žádosti o kotlíkovou dotaci přesouvají do zásobníku. Vzhledem k navýšení alokace z první výzvy je však i po přihlášení do zásobníku stále reálná šance na získání dotace.

Dne 19.9.2016 Jihomoravský kraj vyhlásil druhou krajskou výzvu s příjmem žádostí od 1. 11. 2016 od 10:00 hodin. Způsobilost výdajů je stanovena od 18. 12. 2015. Bližší informace níže na tomto webu. Odkaz pro vyplnění kotlíkové žádosti zde:Dokumentace 2.VÝZVY ke stažení zde: 

 

 (3,53 MB, zip)  

 

Informace k 1. výzvě

 

VŠECHNY PROJEKTY MUSÍ BÝT UKONČENY NEJPOZDĚJI DO 31.10.2016. K UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU DOCHÁZÍ DNEM VYSTAVENÍM PROTOKOLU O UVEDENÍ NOVÉHO ZDROJE DO TRVALÉHO PROVOZU. DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ OD UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU MUSÍ PŘÍJEMCE DOTACE PŘEDLOŽIT JIHOMORAVSKÉMU KRAJI FINANČNÍ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU.

 

Osoby oprávněné k likvidaci stávajícího kotle na pevná paliva - můžete využít portálu Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/websouhlasy

OZNAČENÍ FAKTUR
Na základě stanoviska Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 musí být každý originál faktury/účetního dokladu, jehož kopii bude žadatel/konečný uživatel předkládat v rámci finančního vyúčtování, označen číslem a názvem projektu: Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000014.

 

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 30. 6. 2016 (301 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 22. 6. 2016 (483 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 2. 6. 2016 (570 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 19. 5. 2016 (519 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 5. 5. 2016 (458 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 12. 4. 2016 (497 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 31.3.2016  (465 kB, pdf)

Žádosti o kotlíkové dotace schválené Radou Jihomoravského kraje dne 10. 3. 2016 (437 kB, pdf)

DOPORUČENÍ K REALIZACI ! (128 kB, pdf)

ZPRÁVA O STAVU "kotlíkových dotací" (574 kB, pdf)

 

 

KE STAŽENÍ:

 

 

 

Doklad o likvidaci kotle (29 kB, docx)

Závazné pokyny pro SC 2.1 – výzva pro kraje (1,43 MB, pdf)
Příloha č. 1 ZP – seznam prioritních měst a obcí  (480 kB, pdf)
Základní pravidla pro fyzické osoby (211 kB,pdf)
Společné stanovisko MŽP a MPO (74 kB, pdf)

 

 

 

 

Kontakty na realizační tým kotlíkových dotací
Jméno Email Telefon Kancelář
Ing. Tereza Rosypalová             rosypalova.teraza@kr-jihomoravsky.cz                             

541 651 371        

321
Bc. Jana Skácelová skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz 541 651 407 321
Ing. Anna Gelová gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz 541 651 231 321
Ing. Barbora Hrubá hruba.barbora@kr-jihomoravsky.cz 541 651 441 321
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDOSTI JSOU STÁLE PŘIJÍMÁNY - AKTUÁLNĚ ZBÝVÁ ALOKOVAT CCA 10 MIL. KČ