ZÚR JMK

ZÚR JMK - úvodní strana

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje


 Vážení občané,


Jihomoravský kraj připravil veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (ZÚR JMK), které navazuje na projednání v minulém roce. Oba dokumenty jsou podle výsledků společného jednání upraveny a můžete se s nimi podrobně seznámit prostřednictvím stránky, na níž se právě nacházíte.
 

O návrhu ZÚR JMK s námi můžete diskutovat na veřejných jednáních, a to 1. června 2016 v Brně v kině Scala, 2. června 2016 na Městském úřadě v Břeclavi, 3. června 2016 v Sále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně, 6. června 2016 na Městském úřadě v Blansku, 7. června 2016 v kině Sokolský dům ve Vyškově nebo 8. června 2016 na Městském úřadě ve Znojmě, vždy od 14:00 hodin. Vaši připomínku nebo námitku můžete uplatnit do 15. června 2016. Jihomoravský kraj vám nabízí možnost přímé elektronické komunikace prostřednictvím elektronického formuláře „Námitky, připomínky".


 

 

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

 

Ing. Antonín Tesařík
radní pověřený zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti
tvořené náplní činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu


 

ZÚR JMK - úplné znění

Nápověda
 
ZÚR JMK - záměry v obci ZÚR JMK - názory, připomínky
Nápověda
Nápověda
Nápověda