ZÚR JMK
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Oddělení sociálních služeb

11.04.2016

Vyhlášení termínu k podávání žádostí o zařazení sociálních služeb do podporované sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017

Dne 10. 3. 2016 byl Radou Jihomoravského kraje schválen dokument Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017. Na základě výše uvedeného vyhlašuje Odbor sociálních věcí Krajského úřadu JMK sběr žádostí o zařazení sociálních služeb do sítě Jihomoravského kraje pro rok 2017, a to v termínu 11. 3. - 4. 4. 2016.  

Náhled
13.10.2015

Akční plán 2016, včetně Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016

(pdf, 2,09 MB) Součástí dokumentu Akční plán 2016 je také Základní síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 rozšířená o rozvojové záměry sociálních služeb. Schváleno ZJMK dne 17. 9. 2015  

Náhled
11.03.2015

Adresář sociálních služeb v JMK 2015

(pdf, 1.10 MB)  

Náhled
29.12.2014

Střednědobý plán JMK 2015 - 2017

(pdf, 1,29 MB)  

Náhled
01.12.2014

Metodika pro hodnocení registrovaných sociálních služeb v JMK - 2. vydání

(pdf., 600 kB) 

Náhled
11.11.2014

MPSV varuje před podvodnými poskytovali sociálních služeb a vydává desatero pro seniory

(pdf, 136 kB) 

Náhled
07.01.2014

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

(pdf, 400 kB) 

Náhled
22.10.2013

Doporučený postup 6 2013 poskytování rané péče dítěti svěřenému do pěstounské péče

(doc, 43,5 kB) 

Náhled
02.10.2013

Plánování sociálních služeb - metodická příručka

(pdf, 711 kB) 

Náhled
02.10.2013

Standardy kvality sociálních služeb - metodická příručka

(pdf, 800 kB) 

02.10.2013

Informace k vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

13.12.2013

Informace k registraci poskytovatelů sociálních služeb