Základní informace o Radě pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje

Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje (dále jen „RRLZ“) je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů. Prostřednictvím aktivit zúčastněných subjektů podporuje rozvoj lidského potenciálu jako jednoho z pilířů pozitivního hospodářského vývoje i celkové sociální a kulturní úrovně kraje.

 

RRLZ JMK se dnem 23. 4. 2009 stala poradním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Statut RRLZ JMK (pdf, 110 kB)
 

 

Členové Rady pro rozvoj lidských zdrojů Jihomoravského kraje

Funkce Jméno a příjmení Organizace Email
Předseda Mgr. Václav Božek, CSc. člen Rady Jihomoravského kraje bozek.vaclav@kr-jihomoravsky.cz 
Místopředseda      
Místopředseda Miloš Antoš Akademie J. A. Komenského antos@ajakbrno.cz
Zástupce JMK Ing. Jaromíra Vítková Zastupitelstvo JMK

jaromira.vitkova@boskovice.cz

Zástupce JMK Ing. Pavel Březa Zastupitelstvo JMK breza.pavel@kr-jihomoravsky.cz
Zástupce JMK JUDr. Irena Matonohová Zastupitelstvo JMK matonohova@email.cz
Zástupce Statutárního města Brna Bc. Bohuslava Zámečníková Magistrát města Brna zamecnikova.bohuslava@brno.cz
Zástupce úřadů práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí jan.marek@mpsv.cz
Zástupce úřadů práce RNDr. Josef Pitner, Ph.D. ÚP ČR, krajská pobočka Brno josef.pitner@bm.mpsv.cz
Zástupce hospodářských komor Mgr. Petr Kostík Krajská hospodářská komora jižní Moravy khkjm@khkjm.cz
Zástupce zaměstnavatelských svazů Ing. Helena Piskovská Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR region.socr@dringbrno.cz
Zástupce zaměstnavatelských svazů Ing. Pavel Zezula Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu pavel_zezula@mosilana.cz
Zástupce odborových svazů Stanislava Slavíková RROS ČMKOS s.slavikova@volny.cz
Zástupce odborových svazů PhDr. Milada Pelajová  Českomoravská vzdělávací s. r. o. milada.pelajova@seznam.cz
Zástupce základních a středních škol Ing. Mgr. Pavel Vlach Asociace ředitelů středních odborných škol JMK vlach@vassboskovice.cz
Zástupce vysokých škol doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Masarykova univerzita nemec@ped.muni.cz
Zástupce neziskových organizací Jaromír Hron Asociace nestátních neziskových organizací JMK hron.brno@ok.cz
Stálý host Ing. Bc. Šárka Hrabinová Masarykova univerzita

hrabinova@rect.muni.cz

Stálý host Mgr. Ivo Pojezný Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost JMK pojezny.ivo@kr-jihomoravsky.cz
Stálý host Mgr. et Mgr. Michal Škerle Rada pro národnostní menšiny JMK m.skerle@seznam.cz
Stálý host RNDr. Jiří Herman Asociace ředitelů gymnázií JMK herman@jaroska.cz
Stálý host Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta zitek@econ.muni.cz

 

 

 

 

Tajemník RRLZ: Mgr. et Mgr. Jan Švec, DiS., odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK, tel.: 541 651 396, svec.jan@kr-jihomoravsky.cz