ZÚR JMK
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Veřejné vyhlášky

Náhled
27.06.2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 (uzavírka od Kuřimi k čtyřpruhu)

(zip, 15,4 MB) 

Náhled
27.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno,ul. Poříčí Etapa III

(zip, 9,846 MB) 

Náhled
27.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/52 „Brno – Rajhrad“ umístěné na pozemku p.č. 2198/1 v k.ú. Modřice

(zip 789 kB) 

Náhled
27.06.2016

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - objízdná trasa

(zip; 15,6 MB) 

Náhled
24.06.2016

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v Kunštátě

(zip, 4,88 MB) 

Náhled
24.06.2016

OOP - I/41, I/42 demolice VLNĚNA

(zip 3,74 MB) 

Náhled
24.06.2016

oznámení o možnosti převzít písemnost - přezkoumání postupu SÚ Blansko

(pdf, 203 kB) 

Náhled
24.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/52 „Brno – Rajhrad“ umístěné na pozemku p.č. 2198/1 v k.ú. Modřice

(zip 764 kB) 

Náhled
27.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v obci Pavlice

(zip, 547 kB) 

Náhled
27.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 ve Znojmě

(zip, 4,04 MB) 

Náhled
24.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno, ul.Poříčí Etapa IIIB, oprava kolejiště a jeho zákrytu

(zip, 10,9 MB) 

Náhled
24.06.2016

oznámení o možnosti převzít písemnost - "rozšíření distribuční soustavy Suchohrdly - "Smejkal" Suchohrdly"

(pdf, 303 kB) 

Náhled
24.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno,ul.Poříčí, Etapa IIIA

(zip, 6,34 MB) 

Náhled
27.06.2016

OOP DZ I/40 Sedlec uzavírka

(doc.9,39 MB) 

Náhled
27.06.2016

Stavební povolení - I/52 Mikulov-obnova krytu vozovky

(doc.154 kB) 

Náhled
22.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v obci Pavlice a Grešlové Mýto

(zip, 1,57) 

Náhled
22.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/53 u Trnového Pole

(zip, 2,86 MB) 

Náhled
21.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/50 u Podoli

(zip, 2,2 MB) 

Náhled
20.06.2016

oznámení o možnosti převzít písemnost - Adolf Schmitz

(pdf, 292 kB) 

Náhled
17.06.2016

přerušení územního řízení o umístění stavby "Bioplynová stanice Vanovice, vodovodní přípojka, trafostanice, přípojky NN,areálová komunikace a upevněné plochy" na poz.k.ú. Vanovice

(pdf, 310 kB) 

Náhled
17.06.2016

OOP Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/42 Brno-VMO, ul. Svatoplukova, Zastávkový záliv MHD

(zip, 0,62 MB) 

Náhled
16.06.2016

OOP - I/23, Kývalka, modernizace D1

(zip, 2,08 MB) 

Náhled
16.06.2016

oznámení o možnosti převzít písemnost - odvolání ve věci umístění stavby "oplocení, zahradní posezení u RD Na Chmelnici, Boskovice"

(pdf, 290 kB) 

Náhled
15.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 u Mramotic

(zip, 883 kB) 

Náhled
16.06.2016

OOP - návrh místní úpravy provozu na sil. I54 V.n.M.-Blatnice

(zip. 4,3MB) 

Náhled
15.06.2016

Oznámení o zahájení stavebního řízení sil. I/54 V.n.M. - Blatnice pod. Sv. Ant

(pdf, 292kB) 

Náhled
14.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení z ochranného pásma silnice I/42 Brno-VMO,ppc_878/4 k.ú. Staré Brno

(zip, 1,64 MB) 

Náhled
13.06.2016

OOP - I/23 MOTO GP

(zip, 5,86 MB) 

Náhled
13.06.2016

OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/42 Brno-VMO,ul.Poříčí

(zip, 4,52 MB) 

Náhled
10.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ umístěného na ul. Hněvkovského v Brně na pozemku parc. č. 2060/2 k. ú. Horní Heršpice

(zip., 662 kB) 

Náhled
13.06.2016

OOP - přechod. DZ na sil. I/55 Kulturní léto Strážnice 2016

(zip, 286kB) 

Náhled
10.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění oboustranného reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ umístěného na ul. Hněvkovského v Brně na pozemcích parc. č. 885/1 a parc. č. 886/1 k. ú. Horní Heršpice

(zip., 1,09 MB) 

Náhled
10.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění oboustranného reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ umístěného na ul. Hněvkovského Brno na pozemku parc. č. 2083/1 k. ú. Horní Heršpice

(zip., 1,08 MB)  

Náhled
09.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění tří reklamních zařízení ze silničního ochranného pásma silnice I/41 „Brno – dálniční přivaděč Brno - jih“ umístěných na ul. Hněvkovského v Brně na pozemcích parc. č. 2060/9 a parc. č. 2060/8 oba k. ú. Horní Heršpice

(zip., 1,62 MB) 

Náhled
09.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení – silniční ochranné pásmo – silnice I/52 „Brno – Rajhrad“ – ul. Vídeňská

(zip. 663 kB) 

Náhled
13.06.2016

Zveřejnění návrhu místní DZ Milkulov I/52

(1,05 MB) 

Náhled
09.06.2016

Výzva k okamžitému odstranění reklamního zařízení ze silničního ochranného pásma silnice č. I/52 „Brno – Rajhrad“ umístěného na ul. Vídeňská v místě km 5,024 po levé straně levého jízdního pásu ve směru provozního staničení silnice.

(zip. 740 kB) 

Náhled
09.06.2016

OOP - přechod. DZ na sil. I/54, cykl. závody

(zip, 3909kB)