Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby 100. výročí první světové války Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
22.10.2014

České hlavičky 2014 znají své laureáty

Za přítomnosti radního Jiřího Jandy byly v prostorách krajského úřadu v Brně ve středu 22. října 2014 oficiálně oznámeny výsledky soutěže České hlavičky 2014.... 

Náhled
21.10.2014

Průtah obcí Hradčany byl opět zprovozněn

Od ranních hodin úterý 21. října 2014 byl obnoven veškerý silniční provoz na průjezdním úseku silnice II/385 přes obec Hradčany a byla tak zrušena objízdná trasa přes Malhostovice a Drásov. Slavnostního otevření průtahu obcí se zúčastnili představitelé kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem... 

Náhled
21.10.2014

Osmý ročník projektu Brno a Jižní Morava bez hranic

V Aquaparku v Brně-Kohoutovicích se pod záštitou hejtmana Michala Haška a za přítomnosti radního Marka Šlapala konal 8. ročník tradičního, mezinárodního, integračního, sportovního a společenského setkání v rámci projektu Brno a Jižní Morava bez hranic.... 

Náhled
20.10.2014

Prioritou rezortu zemědělství je zlepšit kvalitu půdy, napsal hejtmanovi Haškovi ministr Jurečka

Ministerstvo zemědělství se v současné době intenzivně zabývá otázkou zadržení vody v krajině. Uvedl to ministr zemědělství Marian Jurečka v dopise hejtmanovi Michalu Haškovi, který se na něj obrátil s žádostí o řešení situace současného stavu nástrojů pro zamezení dopadů sucha v krajině... 

Náhled
20.10.2014

Premiér Sobotka napsal hejtmanu Haškovi ve věci Vodní záchranné služby

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se bude zabývat situací Vodní záchranné služby v České republice spolu s ministry dotčených resortů. Jak v dopise hejtmanovi Michalu Haškovi uvedl, otázka financování Vodní záchranné služby je tím klíčovým problémem, který tato služba chce řešit.... 

Náhled
20.10.2014

Podnikatelská mise z Atlanty na jižní Moravě

Možnosti spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, informačních technologií, strojírenství a turistického ruchu byly v pondělí 20. října 2014 hlavními tématy jednání jihomoravského hejtmana Michala Haška s podnikatelskou misí z Atlanty z amerického státu Georgia... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…