Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby 100. výročí první světové války Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
30.01.2015

Kraj přispěl na nákup sociálního automobilu pro pomoc autistům

Radní Marek Šlapal se v pátek 30. ledna 2015 zúčastnil v Brně-Přízřenicích slavnostního předání sociálního automobilu pro potřeby DOTYK II, o.p.s., která pomáhá dětem s poruchami autistického spektra... 

Náhled
30.01.2015

Ve Znojmě vznikne nové stanoviště zdravotnické záchranné služby

Rada kraje na své čtvrteční (29. ledna 2015) schůzi schválila investiční záměr na stavbu nové budovy Zdravotnické záchranné služby (ZZS JMK) ve Znojmě a odsouhlasila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na příslušné projekční práce. Informoval o tom hejtman Michal Hašek... 

Náhled
30.01.2015

Krajská rada vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2014“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 29. ledna 2015 vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2014“.... 

Náhled
29.01.2015

Představitelé kraje informovali o výsledcích madridského jednání o Grand Prix ČR

Hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Roman Celý zhodnotili na tiskové konferenci 29. ledna 2015 průběh madridského jednání s šéfem společnosti Dorna Sports Carmelo Ezpeletou v Madridu... 

Náhled
29.01.2015

Na výstavbu, rekonstrukce a opravy silnic je z letošního rozpočtu kraje určeno 936 milionů korun

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 29. ledna 2015 vzala na vědomí Program výstavby, rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje pro rok 2015... 

Náhled
29.01.2015

Podpora Asociaci nestátních neziskových organizací

Částkou 1,1 milionu korun podpoří kraj Asociaci nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…