Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby 100. výročí první světové války Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
18.12.2014

Zastupitelstvo jedná o rozpočtu kraje na příští rok

V brněnském sídle Jihomoravského kraje zahájilo dnes ve čtvrtek 18. prosince 2014 své jednání Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. K hlavním bodům jednání patří návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015... 

Náhled
17.12.2014

Začala výstavba Archeologického parku Pavlov

Symbolickým poklepáním základního kamene na zámku v Mikulově za účasti radních Bohumily Beranové a Jiřího Němce začala ve středu 17. prosince 2014 výstavba Archeologického parku Pavlov.... 

Náhled
17.12.2014

Přednádražní prostor ve Vyškově prošel rekonstrukcí

Náměstek hejtmana Roman Celý se ve středu 17. prosince 2014 zúčastnil slavnostního dokončení stavby Vyškov-železniční stanice, P&R (Park and Drive) ... 

Náhled
17.12.2014

Hejtman podepsal Memorandum o spolupráci kraje s Moravskou hasičskou jednotou

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a Zdeněk Milan, prezident Moravské hasičské jednoty, podepsali ve středu 17. prosince 2014 Memorandum o spolupráci... 

Náhled
15.12.2014

Kraj je připraven převzít hustopečskou nemocnici

ímo v areálu Městské nemocnici v Hustopečích jednal v pondělí 15. prosince 2014 hejtman Michal Hašek radní Marek Šlapal se starostkou Hustopečí Hanou Potměšilovou a vedením nemocnice o dalším postupu při provozování či přímo převzetí nemocnice Jihomoravským krajem... 

Náhled
15.12.2014

Krajská rada požádala vládu o převod dotace na zalistovací poplatek motocyklové Grand Prix

Na základě dnešních (15. 12. 2014) informací médií o problému s převodem dotace státu na úhradu části tzv. zalistovacího poplatku motocyklové GP České republiky 2014 a po konzultaci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy svolal hejtman Michal Hašek mimořádnou schůzi Rady Jihomoravského kraje.... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…