Jihomoravský kraj

ZÚR JMK
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
24.09.2016

Sobota v Kyjově ve znamení jubilea dobrovolných hasičů i zdejší nemocnice

Hned dvě významná výročí si připomenuli v sobotu 24. září v Kyjově – 110 let od založení sboru dobrovolných hasičů i sedmdesáté výročí kyjovské nemocnice... 

Náhled
23.09.2016

Hasiči v Zastávce mají nové zásahové vozidlo. I díky kraji

Dobrovolní hasiči v Zastávce mají k zásahům nové auto - v sobotu 24. září 2016 se před zdejší hasičskou zbrojnicí uskutečnilo jeho slavnostní předání hejtmanem Michalem Haškem.... 

Náhled
24.09.2016

Mikroregion Kahan otevřel Regionální informační centrum

V areálu bývalé nádražní restaurace v Zastávce bylo za účasti hejtmana Michala Haška v sobotu 24. září otevřeno Regionální informační centrum (RIC). Objekt, který se nachází v prostorách přestupního terminálu Integrovaného dopravního systému, vznikl nákladem dvou milionů korun, pětinou částky přispěl Jihomoravský kraj... 

Náhled
23.09.2016

Kolektivní smlouva ve znojemské firmě Psota bude do konce října – hrozba stávky mizí

Podpis kolektivní smlouvy do 27. října – to je hlavní výsledek dnešního (23. září) jednání zástupců vedení města Znojma, vedení znojemské dopravní společnosti Psota a zástupců odborové organizace odborového svazu dopravy... 

Náhled
23.09.2016

V Horních Loučkách otevřeli čistírnu odpadních vod a novou silnici

V pátek 23. září 2016 byla za účasti hejtmana Michala Haška slavnostně otevřena Čistírna odpadních vod a nová komunikace v Horních Loučkách... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…