Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Jihomoravský kraj připravuje projekt k čerpání kotlíkových dotací a zjišťuje předběžný zájem mezi občany Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
30.11.2015

Rozpočet kraje bude vyrovnaný. Dotační tituly posílí na 414 milionů

Vyrovnaný rozpočet na rok 2016 s příjmy i výdaji ve výši 5,996 miliardy korun. Rada Jihomoravského kraje dnes schválila finální návrh rozpočtu, který budou ještě 17. prosince schvalovat zastupitelé...  

Náhled
30.11.2015

V univerzitním kampusu otevřeli nové inovační centrum Biology Park Brno

V areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně byl v pondělí 30. listopadu 2015 slavnostně otevřen Biology Park Brno. Slavnostního zahájení provozu nového výzkumného zařízení, jehož výstavba přišla na 400 milionů korun, se za Jihomoravský kraj zúčastnil radní Václav Božek... 

Náhled
29.11.2015

Policie zasahovala v Břeclavi a ve Znojmě. Hejtman Hašek požádá o konzultace k přísnějším trestům

V Břeclavi a ve Znojmě musela v neděli zasahovat policie. A to kvůli výhrůžkám bombou... 

Náhled
28.11.2015

Francis Gary Powers junior navštívil brněnský kryt 10-Z

Francis Gary Powers junior, syn pilota, který byl v roce 1960 sestřelen nad Sovětským svazem, navštívil v sobotu 28. listopadu 2015 brněnský kryt 10-Z. Doprovázel ho náměstek hejtmana Marek Šlapal... 

Náhled
27.11.2015

Rada kraje zareagovala na bezpečnostní situaci. Vydala doporučení školským zařízením kraje

Rada Jihomoravského kraje na návrh hejtmana Michala Haška zareagovala na aktuální bezpečnostní situaci v některých zemích Evropy...  

Náhled
27.11.2015

Kraj podpořil vyškovská trojčátka

V pátek 27. listopadu 2015 navštívil náměstek hejtmana Roman Celý rodinu Trevisan ve Vyškově. Návštěva se uskutečnila u příležitosti zaslání finančního daru z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 21 000 korun na náklady spojené s narozením trojčat... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…