Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR - Kraj Vysočina 19.-24.1.2014 Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
01.09.2014

Český rozhlas Brno slaví devadesátiny

Devadesáté výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání z jihomoravské metropole v pondělí 1.září 2014 oslavil Český rozhlas Brno v budově, kde se v roce 1924 začalo vysílat – v Novém zemském domě, dnešním brněnském sídle Jihomoravského kraje. Mezi gratulanty řediteli stanice Jaromíru Ostrému patřil i hejtman Michal Hašek... 

Náhled
01.09.2014

Zahájení nového školního roku

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 1. září 2014 zúčastnil zahájení nového školního roku na Gymnáziu v Tišnově. Následně vše nejlepší do nového školního roku popřál rovněž pedagogům a studentům tišnovské základní školy na Náměstí 28. října... 

Náhled
01.09.2014

Filharmonie Brno zahájila koncertní sezonu

Filharmonie Brno v pondělí 1. září 2014 zahájila v prostorách brněnského Besedního domu koncertní sezonu 2014/15. Za Jihomoravský kraj se slavnostní akce zúčastnili radní Bohumila Beranová a Jiří Němec... 

Náhled
01.09.2014

Akce „You Dream We Run BRNO 2014“ podpoří děti s autismem

U příležitosti prvního školního dne proběhlo 1. září 2014 v sídle Krajského úřadu JMK vylosování pěti dětí s autismem, kterým nezisková organizace Modrá beruška - komunitní centrum rodičů a dětí s poruchou autistického spektra a podpory Krajského vojenského velitelství Brno a PROAUT, spolku pro podporu osob s autismem splní jejich sny... 

Náhled
31.08.2014

Vyjádření hejtmana Michala Haška k současnému vývoji krize na Ukrajině

Vyjádření jihomoravského hejtmana a předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška k současnému vývoji krize na Ukrajině... 

Náhled
31.08.2014

Centrum moravské metropole hostilo Jihomoravské dožínky

Hejtman Michal Hašek se v neděli 31. srpna 2014 v Brně zúčastnil spolu s dalšími představiteli kraje a prezidentem Agrární komory ČR Miroslavem Tomanem tradičních Jihomoravských dožínek. Symbolické zakončení žní hostilo opět po roce centrum moravské metropole... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…