Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
18.09.2014

V Bulharech začíná evakuace dvou domů

V obci Bulhary zasedal 18. září 2014 zasedal Krizový štáb JMK, který se zabýval situací po vyhlášeném stavu nebezpečí v obci... 

Náhled
18.09.2014

Jihomoravský kraj chce být garantem konání motocyklové Grand Prix ČR

Jihomoravský kraj chce být garantem konání motocyklové Grand Prix České republiky v Brně včetně zajištění financování tzv. zalistovacího poplatku z rozpočtu kraje a dalších zdrojů ve spolupráci se Statutárním městem Brnem, Vládou ČR a podnikatelskou sférou z Jihomoravského kraje... 

Náhled
18.09.2014

Tři miliony korun pro Dolní Věstonice na vybudování provizorního spojení s Pavlovem schváleny

Aktuální problémy, které je třeba řešit v souvislosti s vyhlášeným stavem nebezpečí, projednávali v úvodu svého jednání ve čtvrtek 18. září 2014 členové Zastupitelstva Jihomoravského kraje... 

Náhled
18.09.2014

Nejlepším starostou Jihomoravského kraje je František Havíř

Vítězem soutěže Svazu měst a obcí Nejlepší starosta/primátor 2010-2014 v Jihomoravském kraji se stal starosta Rousínova František Havíř... 

Náhled
17.09.2014

Hejtman Hašek vyhlásil stav nebezpečí na území obce Bulhary

Po dnešním večerním zasedání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje v Bulharech vyhlásil hejtman Michal Hašek stav nebezpečí na území obce Bulhary. Stav nebezpečí platí ode dne 17. září 2014 do 16. října 2014... 

Náhled
17.09.2014

V Bulharech hrozí zřícení svahu, je možné rozšíření stavu nebezpečí

Ve Strachotíně ve středu 17. září 2014 odpoledne zasedal Krizový štáb JMK. Hejtman Michal Hašek po jeho skončení řekl, že se nyní řeší nový problém v obci Bulhary na Břeclavsku... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…