Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Jihomoravský kraj připravuje projekt k čerpání kotlíkových dotací a zjišťuje předběžný zájem mezi občany Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
01.08.2015

Dobrovolní hasiči v Roubanině slaví 120 let od založení

V Roubanině na Boskovicku slaví v těchto dnech dobrovolní hasiči 120 let od svého založení. Slavnostního setkání a výstavy dobové hasičské techniky a výstroje, která se u příležitosti výročí založení konala v sobotu 1. srpna 2015, se zúčastnil hejtman Michal Hašek a náměstek hejtmana Stanislav Juránek.... 

Náhled
01.08.2015

Hejtman zavítal do Kuřimského Jestřabí

S rozvojovými plány obce Kuřimské Jestřabí se v sobotu 1. srpna 2015 seznámil hejtman Michal Hašek.... 

Náhled
31.07.2015

V Brně začaly Sportovní hry českých důchodců

V areálu Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně na Čichnově ulici začaly v pátek 31. července 2015 2. Sportovní hry českých důchodců.... 

Náhled
31.07.2015

Vyřazení nových absolventů Univerzity obrany

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pátek 31. července 2015 zúčastnil vyřazení nových absolventů brněnské Univerzity obrany.. 

Náhled
30.07.2015

Rada kraje projednala dohodu o spolupráci při případném uzavření hranic. Hejtman Hašek nařídil prověření připravenosti IZS na migrační vlnu

Spolupráce Jihomoravského kraje s dalšími devíti subjekty v případě znovuzavedení hraničních kontrol v rámci předcházení a zamezování šíření vysoce nakažlivých nemocí s potenciálním ohrožením veřejného zdraví a udržení veřejného pořádku na národní i mezinárodní úrovni je obsahem dokumentu,který projednala Rada Jihomoravského kraje... 

Náhled
30.07.2015

Rada Jihomoravského kraje schválila další investiční záměry. Za téměř devadesát milionů

Investiční záměry za téměř 90 milionů korun projednala na svém jednání 30. července 2015 Rada Jihomoravského kraje, a to v oblasti zdravotnictví, školství, sociální či kultury.... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…