Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR - Kraj Vysočina 19.-24.1.2014 Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
25.04.2014

Krajské cvičení „ERGON 2014“

Hejtman Michal Hašek zahájil v pátek 25. dubna 2014 v areálu „Ergon“ v Brně-Maloměřicích Krajské taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Jihomoravského kraje „ERGON 2014“... 

Náhled
24.04.2014

Hejtman podepsal Memorandum o spolupráci kraje se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a Josef Gargula, předseda krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (KSH JMK) podepsali ve čtvrtek 24. dubna 2014 Memorandum o spolupráci... 

Náhled
24.04.2014

Ocenění Stavba Jihomoravského kraje předána

Náměstek hejtmana Václav Božek se ve čtvrtek 24. dubna 2014 v areálu brněnského výstaviště zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků soutěže o titul Stavba Jihomoravského kraje 2013... 

Náhled
24.04.2014

Zastupitelstvo podpořilo značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 24. dubna 2014 schválilo poskytnutí dotace ve výši 697 100 korun Klubu českých turistů – Jihomoravská oblast na realizaci akce „Obnova značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje“...  

Náhled
23.04.2014

Michal Hašek: Zůstávám hejtmanem, rezignoval jsem na poslanecký mandát

Hejtman Michal Hašek ve středu 23. dubna 2014 oznámil, že se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu a naplno se věnovat práci hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy Asociace krajů ČR... 

Náhled
23.04.2014

Konference k 10 letům Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek zahájil 23. dubna 2014 na brněnském výstavišti konferenci k deseti letům Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…