Jihomoravský kraj

foto 1 foto 2
Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Registr smluv Jihomoravského kraje Protikorupční portál Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby 100. výročí první světové války Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
04.03.2015

Vyhlášeny výsledky soutěže Vinum Juvenale 2014

V Brně byly ve středu 4. března 2015 za přítomnosti hejtmana Michala Haška vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže mladých vín Vinum Juvenale 2014.... 

Náhled
04.03.2015

Návštěva Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně-Líšni

Hejtman Michal Hašek navštívil ve středu 4. března 2015 Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru ČR na Trnkově ulici v Brně-Líšni... 

Náhled
04.03.2015

Hejtman předal Cenu Jihomoravského kraje Aloisi Mikulkovi a Mojmíru Šobovi

Hejtman Michal Hašek ve středu 4. března 2015 předal Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti kultury Aloisi Mikulkovi a za přínos v oblasti přírodních věd Mojmíru Šobovi... 

Náhled
04.03.2015

Soutěž „Namaluj písničku pro hospic“ pozná vítěze

Náměstek hejtmana Roman Celý ve středu 4. března 2015 vybral nejlepší obrázek výtvarné soutěže, kterou pořádal hospic sv. Alžběty v Brně... 

Náhled
04.03.2015

Hejtman ocenil mladé zachránce života

Za záchranu lidského života byli vyznamenáni medailí Jihomoravského kraje tři studenti středních škol zřizovaných krajem. Ocenění jim v brněnském sídle kraje předal ve středu 4. března 2015 hejtman Michal Hašek... 

Náhled
04.03.2015

Hejtman přijal nového německého velvyslance v ČR

Hejtman Michal Hašek přijal ve středu 4. března 2015 v brněnském sídle kraje velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR Arndta Freiherr Freytag von Loringhovena.... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…