Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
02.10.2014

Silniční průtah Čejkovicemi otevřen

Hejtman Michal Hašek ve čtvrtek 2. října 2014 spolu s dalšími zástupci kraje otevřel silniční průtah v Čejkovicích... 

Náhled
02.10.2014

Rozpočtový výbor sněmovny na jihu Moravy

V brněnském sídle krajského úřadu se ve čtvrtek 2. října 2014 uskutečnilo výjezdní zasedání Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR... 

Náhled
02.10.2014

V Hostimi byla dokončena rekonstrukce zdejšího Domova pro seniory

V Hostimi na Znojemsku byl ve čtvrtek 2. října 2014 po rekonstrukci slavnostně otevřen zdejší Domov pro seniory. Akce se zúčastnil krajský radní Marek Šlapal... 

Náhled
02.10.2014

Jednal krizový štáb v Bulharech

V prostorách obecního úřadu v Bulharech jednal ve čtvrtek 2. října 2014 Krizový štáb Jihomoravského kraje a řešil bezpečnostní situaci v obcích na Břeclavsku, ve kterých stále platí vyhlášený stav nebezpečí (Bulhary, Dolní Věstonice, Strachotín, Pavlov)... 

Náhled
01.10.2014

Obyvatelé jižní Moravy se mohou zapojit do přípravy krajského rozpočtu v rámci projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“

Obyvatelé Jihomoravského kraje mají možnost se již potřetí zapojit do přípravy krajského rozpočtu... 

Náhled
01.10.2014

Hejtman se zúčastnil oslav 10. výročí vzniku Univerzity obrany

Hejtman Michal Hašek se ve středu 1. října 2014 zúčastnil oslav desátého výročí vzniku Univerzity obrany v brněnském areálu této jediné vysoké vojenské školy v České republice...  

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…