Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj na Facebooku
 
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 
Kotlíkové dotace - Operační program Životního prostředí Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Turistický portál středoevropského regionu centrope Regionální operační program Jihovýchod Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Zásady územního rozvoje JMK Geoportál územního plánování JMK Centrum vzdělávání všem Rodinná politika Jihomoravského kraje SoMoPro - regionální grantový program Integrace cizinců v Jihomoravském kraji Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji Komunitní plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zdravý Jihomoravský kraj Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Rodinné pasy Projekt Family point Podpora a medializace řemesel - České ručičky Pomoc pro rodiny a pečující o zdravotně znevýhodněné osoby Elektronický portál územních samospráv Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
 

Zprávy z kraje

Náhled
19.10.2016

Hejtman Hašek podepsal veřejnou vyhlášku týkající se vydaných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Hejtman Michal Hašek za přítomnosti radního Antonína Tesaříka ve středu 19. října 2016 v Brně podepsal veřejnou vyhlášku týkající se nedávno vydaných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK)...  

Náhled
19.10.2016

Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a chráněných dílen

Náměstek hejtmana Roman Celý ve středu 19. října 2016 zahájil v areálu brněnského výstaviště Veletrh výrobků a služeb sociálních podniků a chráněných dílen.... 

Náhled
16.10.2016

Dny kantonské opery v Brně

Šest klasických čínských příběhů ve formě tradičního umění zahrnujícího hudbu, zpěv, bojová umění, akrobacii a herectví předvedla o uplynulém víkendu Společnost kantonské opery z jihočínské provincie Guandong v rámci dnů kantonské opery v Brně... 

Náhled
15.10.2016

Tuřany hostily aktiv zasloužilých hasičů

V sále Orlovny v Brně-Tuřanech se v sobotu 15. října 2016 uskutečnil aktiv Zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Přítomné pozdravil hejtman Michal Hašek...  

Náhled
12.10.2016

Jihomoravský kraj se zapojil do Evropského týdne měst a regionů

Jihomoravský kraj se prostřednictvím svého zastoupení při Evropské unii zapojil do Evropského týdne měst a regionů a spolupořádal seminář na téma Trvalé a udržitelné strategie růstu kolem velkých městských center...  

Náhled
12.10.2016

Cenu Jihomoravského kraje letos získá 26 osobností

Prestižní ocenění – Cenu Jihomoravského kraje – letos získá celkem 26 osobností jižní Moravy. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém zasedání 22. září 2016.... 

CO SI POTŘEBUJETE VYŘÍDIT

Doprava 
Doprava a pozemní komunikace

Uzavírka pozemní komunikace, Zvláštní užívání - nadměrná přeprava, Zvláštní užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků apod., Návrh na změnu dopravního značení, Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci, Nespokojenost s veřejnou dopravou…
 

Územní plánování 
Územní plánování, stavby

Územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby, Pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií velkého územního celku, Umístění stavby na lesním pozemku, Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu), Povolení stavby v silničním ochranném pásmu…
 

Životní prostředí 
Životní prostředí

Odpady, EIA, CITES - obchodování s druhy rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, Autovraky, Formulář žádosti o vydání povolení dle Zákona č. 86/2002 Sb.…
 

Zdravotnictví 
Zdravotnictví

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb (do 31. 3. 2012 provozovatele nestátních zdravotnických zařízení)...
 

Vzdělávání 
Vzdělávání, školství

Uznání předchozího vzdělání, Přerušení vzdělávání (střední a vyšší odborné školy), Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení ZŠ, SŠ a VOŠ, Posouzení postavení studia na střední škole v zahraničí a rozhodnutí o postavení na roveň studiu na střední škole v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění, Stížnost na školu nebo školské zařízení, Přijetí ke studiu v základní umělecké škole…
 

Všeobecně 
Všeobecné informace

Dotace, Žádosti o informace, Petice a stížnosti, Veřejné sbírky, Vidimace a legalizace, Státní občanství, Evidence obyvatel, Živnost, Zájmové sdružení právnických osob, Logo a znak kraje…